Wat zijn smart contracts?

Cryptomunten vormden het eerste platform waarvoor blockchain-technologie is gebruikt. Nu zijn er veel meer toepassingen bedacht, die vallen onder de naam smart contracts.

De term smart contracts is een beetje een containerbegrip, maar kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Er zijn de smart contracts die functioneren als een soort frisdrankautomaat: computers ontvangen input in de vorm van een cryptomunt en leveren dan een product of dienst of zenden een signaal uit waarmee een blockchain-activiteit wordt getriggerd.

Er zijn ook juridische smart contracts. Een contract is het resultaat van alle afspraken waarmee de deelnemende partijen instemmen. Dus dat kan een mix zijn van een verbale en een schriftelijke overeenkomst en nu ook een aantal aspecten die in blockchain verwerkt kunnen worden, zoals de tijdsaanduiding, tokens, controle, documenten of bedrijfsstrategieën.

Tenslotte zijn er nog de ethereum smart contracts. Dit zijn programma’s die blockchain-assets controleren, die zijn uitgevoerd middels interacties op de ethereum-blockchain. Ethereum zelf is een platform voor smart contract-code.