Nederland komt met nationale onderzoeksagenda voor blockchain

Nederland komt met een onderzoeksagenda op het gebied van blockchain. Daarmee moeten er enkele miljoenen beschikbaar komen voor onderzoek.

Het ‘Dutch Advisory Committee on Blockchain’ met daarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten heeft in opdracht van het TopTeam ICT, een denktank van het ministerie van Economische Zaken, de agenda ontwikkeld ter stimulering van het onderzoek naar blockchain binnen de Nederlandse wetenschap.

Het idee is dat hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstituten een duidelijk kader hebben waarbinnen ze hun blockchain-onderzoek kunnen organiseren en dat daar ook geld voor beschikbaar komt. Het gaat om onderzoek op het gebied van technologie, economische impact, ethiek en juridische aspecten.

De agenda, die is aangeboden aan Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, richt zich op ‘opkomende en invloedrijke blockchain-technologie waarvoor overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk de thema’s hebben vastgesteld.’

Het comité hoopt op publiek-private samenwerkingsverbanden met partijen als NWO, TNO, universiteiten en ministeries. Ook is het een belangrijk instrument om Europese potjes aan te boren.

Duidelijk is dat Nederland in korte tijd stappen wil zetten op het gebied van blockchain. Of de onderzoeksagenda ook binnen afzienbare tijd resultaat gaat opleveren, valt te bezien, maar de goede wil is er.

Laat ons weten wat je vindt!