Hoe blockchain corruptie in Afrika kan aanpakken

Het ontbreken van goede infrastructuur is een groot probleem in Afrika. Dat komt onder meer door corruptie en sociale problemen. Blockchain kan een oplossing bieden. 

Africa-communitymanager van Xinfin, Kofi Akosah Adusei, benadrukt de armzalige staat van de infrastructurele ontwikkeling in Afrika: “Wereldwijd leeft een miljard mensen zonder elektriciteit, twee miljard mensen hebben nog steeds geen schoon drinkwater. Ons doel is om financiële projecten te ontwikkelen die het voor financiers aantrekkelijk maken om te investeren in kleine initiatieven op dit gebied.”

Hij deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst op 22 juli in Zambia waar 40 Afrikaanse zakenmannen en -vrouwen bij elkaar kwamen om te leren hoe zijn bedrijf met behulp van blockchain de financiering faciliteert van kleine infrastructurele projecten overal ter wereld. 

Corruptie houdt ontwikkeling tegen

Eindeloos durende bureaucratische procedures in combinatie met opzettelijke obstructie door betrokkenen maken de toewijzing en uitvoering van contracten voor infrastructurele ontwikkeling in derde wereldlanden tot een lastig proces.

Beschuldigingen van corruptie op allerlei niveaus leiden meestal tot de inflatie van contracten ondanks de lage opbrengsten in de meeste ontwikkelingslanden. Dit is een van de factoren die ten grondslag ligt aan de trage ontwikkeling van Afrika. 

Een van de obstakels in de infrastructurele ontwikkeling in veel Afrikaanse landen is het ontbreken van transparante contractprocedures. Aangezien blockchain juist wordt gekenmerkt door transparantie en onveranderlijkheid is de verwachting dat corruptie in de vorm van omkoping en de overdracht van fondsen sterk zal afnemen door de projecten van Xinfin. 

Blockchain voor onroerend goed

Een ander blockchain-bedrijf dat de traditionele infrastructurele processen omver werpt is Bitland. Onroerend goed dat meestal onderling door volkeren wordt verdeeld, wordt door Bitland geregistreerd in een revolutionair inventarisatiesysteem

De oplossing van Bitland zorgt voor een kosteneffectieve manier van handel in of overdracht van onroerende goederen. Daarbij zijn de diensten van tussenpersonen niet meer nodig. Maar nog belangrijker: een transparant en onveranderlijk registratiesysteem reduceert de eerder veel voorkomende ruzies over land die voor zoveel sociale crises zorgden, met name onder natives. 

Blockchain-educatie

Ondanks de vooruitgang die deze en andere bedrijven laten zien is een blockchain-revolutie in Afrika alleen mogelijk als er ook mensen worden opgeleid om met blockchain te werken. Het is daarom cruciaal dat er seminars, workshops en cursussen worden georganiseerd door de blockchain-bedrijven.

De ruimte voor ontwikkeling in Afrika is enorm. De burgers zijn enthousiast over de nieuwe technologie en zijn bereid er veel tijd en energie in te steken. Ze zien de gigantische kansen die blockchain hun land te bieden heeft, maar dan moeten ze wel eerst weten hoe het werkt.

 

 

Laat ons weten wat je vindt!