Hoe de Rabobank denkt over Bitcoin

Veel banken vinden het belangrijk om hun klanten op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in de blockchainsector. Ook Rabobank laat weten hoe ze aankijkt tegen Bitcoin en blockchain. “Eigenlijk sluit je met de cryptotechnologie de intermediair – banken en overheden – uit”, geeft Roel Steenbergen toe op de website van Rabobank.

Hij is werkzaam bij de innovatietak van Rabobank IT. “De deelnemers vertrouwen volledig op de techniek in plaats van op mensen en instituten,” benadrukt Steenbergen. “Er is geen centrale uitgevende instelling. Eigendom en waardeoverdracht zijn volledig anoniem en onttrekken zich per definitie aan toezicht door partijen zoals de overheid en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Cryptogeld brengt serieuze risico’s met zich mee, die deels nog niet in kaart zijn gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en wetgeving. Voor de Rabobank geldt dat we alleen kiezen voor toepassingen die 100 procent betrouwbaar en integer zijn. Maar het is van groot belang dat je als bank blijft aangehaakt bij de snelle en kansrijke ontwikkelingen op IT-gebied.’

Rabobank noemt blockchain veelbelovend

Steenbergen legt uit aan de klanten van Rabo: ‘We gebruiken de term bitcoin vaak om zowel de munt als de onderliggende techniek (de blockchain) aan te duiden. De blockchain-technologie kun je echter volledig los zien van de bitcoin. Die virtuele munt is feitelijk niet meer dan een toepassing van de blockchain. In de praktijk blijkt dat de blockchain ook veel andere toepassingen mogelijk maakt. Een veelbelovende ontwikkeling zijn bijvoorbeeld ‘smart contracts’. De contracten voor het afgeven van een bankgarantie of het verifiëren van gegevens, gaan nu door talloze handen. Mensen van vlees en bloed zetten de vinkjes voor akkoord op ieder formulier. Dat is een tijdrovende bezigheid. Zulke processen kunnen veel sneller, efficiënter en slimmer, als je ze kunt inbedden in een blockchain. Alle controles vinden dan geheel automatisch plaats.’

Cryptogeld en euro’s kunnen naast elkaar bestaan

“Door de nieuwe techniek verdwijnt de noodzaak voor trusted third parties, zoals banken of notarissen”, zegt Steenbergen. “In plaats van het huidige betaalsysteem waarin mensen een grote rol spelen, komt een volledig geautomatiseerd systeem op basis van een slim wiskundig model dat transacties controleerbaar en onbetwistbaar maakt. Of dat in de toekomst het enige betaalsysteem is, moet nog blijken. We staan pas aan het begin van een nieuw fenomeen, volgens experts en investeerders vergelijkbaar met midden jaren ‘90, toen internet in zwang raakte. Er komen steeds meer, gebruiksvriendelijker toepassingen bij. Die ervaren we eerder als kansen dan als bedreigingen. Je ziet de laatste tijd steeds meer partijen uit de huidige financiële sector en toezichthouders experimenteren met deze techniek. De oude en nieuwe wereld moeten en willen elkaar vinden – daar kijken partijen van alle kanten actief naar. Intussen blijft papier- en muntgeld gewoon bestaan. Dat zie ik ook niet verdwijnen. Cryptogeld zal bestaan naast de andere vormen van geld die we kennen.”

Laat ons weten wat je vindt!