Hoe zit het met Bitcoin en de belasting?

Het investeren in cryptovaluta, zoals Bitcoin, is nog zo nieuw dat veel mensen onbekend zijn met de belastingregels op dit gebied. Moet er bijvoorbeeld btw over worden betaald en hoe zit het met de belastingaangifte? Lees hier over Bitcoin en de belasting.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich hierover uitgesproken. Om te beginnen mogen de lidstaten van de EU geen btw heffen over Bitcoin. De digitale munt dient geen ander doel dan het verrichten van betalingen. Fiscaal gezien is er dus geen sprake van toegevoegde waarde.

Belastingaangifte

Bitcoins worden beschouwd als vermogen. Wie ze bezit, dient ze dus bij de belastingaangifte op te geven in box 3. U vult de waarde altijd in euro’s in en het gaat om de waarde van uw cryptomunt op 1 januari van het betreffende fiscale jaar. Het is belangrijk om niet alleen Bitcoin op te geven, maar ook eventuele andere cryptovaluta die u bezit, zelfs als het om heel kleine bedragen gaat. Onbeduidende crypto’s kunnen in een paar maanden tijd immers heel veel waard worden.

Uitzonderingen

Voor professionele handelaren gelden soms andere regels. Hun inkomsten uit de handel in cryptovaluta dienen mogelijk te worden opgegeven als inkomen uit onderneming. Inkomsten uit daytrading hoeven dan weer niet in box 1 te worden opgegeven. De handel in Bitcoin is echter zo nieuw dat de Belastingdienst wellicht regels gaat aanpassen. Voor actuele regelgeving checkt u daarom altijd beter eerst de website van de Belastingdienst. Indien u uw Bitcoins niet opgeeft, wordt dit gezien als zwart geld.

 

Laat ons weten wat je vindt!